Aanmelden nieuwe ondernemers

Op zoek!

PostNL Autobedrijf wil graag in contact komen met professionele vervoerders die op contractbasis pakketten voor ons gaan distribueren vanuit de depots Utrecht, Halfweg, Born, Son, Leeuwarden en Elst. Bent u aantoonbaar werkzaam voor meerdere opdrachtgevers en beschikt over ruime ervaring in distributiewerkzaamheden? Dan kunt u voor ons aan de slag. Wanneer uw bedrijf niet binnen een straal van 25 km van bovengenoemde depots is gevestigd en/of u geen personeel in dienst heeft, is het zinloos te reageren en zult u , indien u dit toch doet, geen reactie terug ontvangen.


Uw onderneming dient minimaal te beschikken over een:

 • Eurovergunning, aan te vragen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

 • Uittreksel Kamer van Koophandel, aan te vragen via www.kvk.nl 

 • Verklaring Betalingsgedrag, aan te vragen bij de Belastingdienst.

 • Verklaring Hoedanigheid Belastingplichtige of Vaststelling Belastingplicht, aan te vragen bij Belastingdienst.

 • Kopie polis Bedrijven aansprakelijkheidsverzekering, aan te vragen bij uw verzekeraar.
   

Let op: alle verklaringen, inclusief het uittreksel, mogen niet ouder zijn dan 3 maanden. Gelieve de gegevens omtrent NIWO, KVK en BTW direct te uploaden.

Tenslotte hebben wij naast een kopie rijbewijs, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een ingevuld NOR-formulier  (Negatieve Ontbinding van Relatie) nodig van iedere ondernemer en zijn chauffeurs die ingezet worden voor ritopdrachten van PostNL Pakketten Benelux BV.  De VOG moet minder dan zes maanden oud zijn, anders wordt deze niet geaccepteerd
 

Twee soorten VOG

 1. Verklaring Omtrent Gedrag voor een eigenaar
  Deze VOG is bedoeld voor ondernemers die zelf pakketten bezorgen in opdracht van PostNL Pakketten. Een gedeelte hebben wij al ingevuld, u vult uw gegevens in bij 1.1. en 1.2 en laat vraag 2.6 invullen door de depotmanager van PostNL Pakketten. Lever het ingevulde VOG-formulier vervolgens bij uw gemeente in.
   

 2. Verklaring Omtrent Gedrag voor een chauffeur
  Deze VOG is bedoeld voor chauffeurs die voor een ondernemer werken. Vraag voor iedere chauffeur een VOG aan. Een gedeelte hebben wij al ingevuld (2.2 t/m 2.5), u vult de overige vragen in en levert het ingevulde VOG-formulier bij uw gemeente in.