Voor nieuwe ondernemers

PostNL Pakketten wil graag in contact komen met professionele vervoerders die op contractbasis pakketten voor ons gaan distribueren vanuit de depots Halfweg, Born, Son, Leeuwarden, Elst, Amersfoort, Opmeer, Sassenheim, Breda en Ridderkerk, Apeldoorn en Venlo. Bent u aantoonbaar werkzaam voor meerdere opdrachtgevers en beschikt over ruime ervaring in distributiewerkzaamheden? Dan kunt u voor ons aan de slag. Wanneer uw bedrijf niet binnen een straal van 25 km van bovengenoemde depots is gevestigd en/of u geen personeel in dienst heeft, is het zinloos te reageren en zult u , indien u dit toch doet, geen reactie terug ontvangen.

Welke documenten heeft u als nieuwe ondernemer nodig?

 • Eurovergunning
  De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. De vergunningsplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen meer dan 500 kilogram. U vraagt de Eurovergunning aan bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Kijk voor meer informatie op www.niwo.nl.

 • Uittreksel Kamer van Koophandel
  Vooraf levert u ook een uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aan. Dit uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn en kunt u aanvragen via www.kvk.nl.

 • Kopie polis Bedrijven aansprakelijkheidsverzekering
  Deze polis kunt u aanvragen bij uw verzekeraar

 • Verklaring Betalingsgedrag
  Deze kunt u aanvragen via www.belastingdienst.nl

 • Verklaring Hoedanigheid Belastingplichtige of Vaststelling Belastingplicht
  Deze kunt u aanvragen via www.belastingdienst.nl

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en NOR-formulier
  Tenslotte hebben wij naast een kopie rijbewijs, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een ingevuld NOR-formulier (Negatieve Ontbinding van Relatie) nodig van iedere ondernemer en zijn chauffeurs die ingezet worden voor ritopdrachten van PostNL Pakketten Benelux BV. De VOG mag niet ouder zijn dan zes maanden.

          Twee soorten VOG

 1. Verklaring Omtrent Gedrag voor een eigenaar
  Deze VOG is bedoeld voor ondernemers die zelf pakketten bezorgen in opdracht van PostNL Pakketten. Een gedeelte hebben wij al ingevuld, u vult uw gegevens in bij 1.1. en 1.2 en laat vraag 2.6 invullen door de depotmanager van PostNL Pakketten. Lever het ingevulde VOG-formulier vervolgens bij uw gemeente in.

 2. Verklaring Omtrent Gedrag voor een chauffeur
  Deze VOG is bedoeld voor chauffeurs die voor een ondernemer werken. Vraag voor iedere chauffeur een VOG aan. Een gedeelte hebben wij al ingevuld (2.2 t/m 2.5), u vult de overige vragen in en levert het ingevulde VOG-formulier bij uw gemeente in.

Let op: alle verklaringen, inclusief het uittreksel, mogen niet ouder zijn dan 3 maanden.

Aan welke specificaties moeten uw voertuigen voldoen?

Alle voertuigen van nieuwe ondernemers moeten voldoen aan de voertuigspecificaties van PostNL Pakketten.