Voorwaarden

Om te starten als ondernemer bij PostNL dien je een aantal documenten aan te leveren. Welke documenten dit zijn, vind je hieronder.

 • Minderjarigen
  Minderjarigen als pakketbezorger, bij- of meerijder zijn niet toegestaan.
 • Eurovergunning
  De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. De vergunningsplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen meer dan 500 kilogram. U vraagt de Eurovergunning aan bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Kijk voor meer informatie op www.niwo.nl.
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
  Vooraf levert u ook een uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aan. Dit uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn en kunt u aanvragen via www.kvk.nl.
 • Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen
  Deze kunt u hier aanvragen
 • Vaststelling Belastingplicht of Verklaring Hoedanigheid Belastingplichtige
  Als u niet meer beschikt over de brief ‘vaststelling belastingplicht’, kunt u de ‘verklaring hoedanigheid belastingplichtige’ aanvragen bij de BelastingTelefoon (0800-0543).  
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en NOR-formulier
  Tenslotte hebben wij naast een kopie rijbewijs, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een ingevuld NOR-formulier (Negatieve Ontbinding van Relatie) nodig van iedere ondernemer en zijn chauffeurs die ingezet worden voor ritopdrachten van PostNL Pakketten Benelux BV. De VOG mag niet ouder zijn dan zes maanden. Wij werken met twee sooten VOG:
 1. Verklaring Omtrent Gedrag voor een eigenaar
  Deze VOG is bedoeld voor ondernemers die zelf pakketten bezorgen in opdracht van PostNL Pakketten. Een gedeelte hebben wij al ingevuld, u vult uw gegevens in bij 1.1. en 1.2 en laat vraag 2.6 invullen door de depotmanager van PostNL Pakketten. Lever het ingevulde VOG-formulier vervolgens bij uw gemeente in.
 2. Verklaring Omtrent Gedrag voor een chauffeur
  Deze VOG is bedoeld voor chauffeurs die voor een ondernemer werken. Vraag voor iedere chauffeur een VOG aan. Een gedeelte hebben wij al ingevuld (2.2 t/m 2.5), u vult de overige vragen in en levert het ingevulde VOG-formulier bij uw gemeente in.

Niet verplicht, maar door PostNL met klem aangeraden af te sluiten:

 • Standaard verzekeringen; Vervoerdersaansprakelijkheid en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Aan welke specificaties moeten uw voertuigen voldoen?

Alle voertuigen van nieuwe ondernemers moeten voldoen aan de voertuigspecificaties van PostNL Pakketten.