Privacy

Gegevens die aan PostNL verstrekt worden via deze site worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. PostNL conformeert zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

PostNL Pakketten streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten.
Hieronder vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan. Waar nodig vindt u per dienst of product een aanvullende privacyverklaring waarin specifiek wordt aangegeven welke gegevens worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt.

Gebruik aanmeldingsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten loopt u meestal een aanmeldingsprocedure door, waarbij u gegevens invult zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht en e-mailadres. De aanmeldingsgegevens gebruiken we in de eerste plaats om u in het kader van onze dienstverlening informatie toe te sturen. Ook houden wij u zo graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen (zie ook Actuele informatie).

E-mailadres
Uw e-mailadres gebruiken we in de eerste plaats om uw opdracht te bevestigen en voor eventuele klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en als u dat wilt op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten van PostNL Pakketten en andere (gerelateerde) bedrijven.

Beveiliging
PostNL Pakketten besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.

Analyse van gegevens en cookies
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie. Die informatie is van belang voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Ontvangers van gegevens
Uw gegevens die op www.subconet.nl worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van PostNL Pakketten in de zin van artikel 2:24a BW. Deze medewerkers hebben de gegevens nodig bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen. Behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten als uw gegevens daarvoor mogen worden gebruikt (zie hieronder bij Actuele informatie).

Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.
In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Actuele informatie
Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van PostNL Pakketten en andere (gerelateerde) bedrijven, die uw benodigde communicatiegegevens kunnen ontvangen.
Wilt u deze informatie niet meer ontvangen of wilt u dat de daarvoor benodigde communicatiegegevens niet meer aan andere (gerelateerde) bedrijven worden verstrekt?  Dan kunt u dit via het contactformulier doorgeven aan de afdeling Backoffice van PostNL Pakketten.

Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekendgemaakt.

Vragen
Vragen over deze verklaring of over de producten en diensten kunt u via het contactformulier doorgeven.